Pěvecký sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy

Kdy byl založen?

Pěvecký sbor byl založel v březnu roku 2010 strojvedoucím metra a sbormistrem Mgr. Lukášem Janírkem. Na první zkoušce 29. března 2010 se sešlo včetně sbormistra 13 zájemců. Dnes sbor čítá 25 zpěváků a je složen ze zaměstnanců a přátel Dopravního podniku hl. m. Prahy. Předsedkyní je Ing. Dana Vohralíková.

Jaký je repertoár sboru?

Základ tvoří písně lidové, umělé, populární, spirituály, ale i závažnější díla skladatelů různých stylových období. Mezi provedená vrcholná díla tělesa patří nastudování „České mše vánoční“ Jakuba Jana Ryby a vánoční mše "Missa pastoralis" Františka Xavera Brixiho. Členové také nahráli ve studiu v Rudné u Prahy sborovou část muzikálu Frankenstein, dále pak profilové skladby sboru ve studiu "A" ČRo v Praze - Karlíně a své druhé CD s Cimbálovou muzikou Lašár z Velkých Pavlovic.

Jaký je cíl sboru?

Cílem sboru je sdružit všechny zaměstnance a přátele - cestující, kteří mají rádi sborový zpěv a umění celkově, podpořit akce dopravního podniku a rozšiřovat jeho dobré jméno mezi širokou veřejností nejenom v hlavním městě Praze.

Jaké ocenění sbor získal?

Sbor byl v roce 2017 zařazen do bronzového pásma v soutěži "27. mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena v Praze".

Kdo vytvořil logo?

Autorem je Mgr. Michal Kapusta ze slovenského Martina. Logo pěveckého sboru vychází z loga Dopravního podniku hl. m. Prahy. Základem je osminová nota, ve které se spodní část přibližuje logu Dopravního podniku. Centrální písmeno "J" jako Janírek je připomínkou zakladatele sboru.

Zajímají vás naši korepetitoři?

Soňa Kružíková - varhany

MgA. Martin Buchta - varhany, klavír

Na příčnou flétnu s námi spolupracuje Daniela Veselá

Kdo dělá jazykové poradce?

Francouzský jazyk - MgA. Martin Buchta
Anglický jazyk - Mgr. et Bc. Jana Hawkins