Požehnání soše sv. Kryštofa

26. Listopad 2022 16:00
Muzeum MHD, Praha - Střešovice, 16:00 hod.

Soše sv. Kryštofa požehnal kardinál Dominik Duka. Poté jsme přednesli skladbu Lukáše Janírka na text pravděpodobně znojemského děkana Jindřicha Bartoše Sv. Kryštof, patron na cestách pro sbor a tři trubky. Následovaly dopravní písně.