Vánoční koncert

7. Leden 2023 16:30
Kostel sv. Jindřicha, Praha - Nové Město, 16:30 hod. (zast. tram Jindřišská)

Zazpíváme koledy v různých úpravách, a sice za doprovodu smyčců, žesťů, klavíru a varhan.