Adventní koncert

1. Prosinec 2018 18:30
Obec Kondrac, tribuna - 16:30 hodin, kostel sv. Bartoloměje - 18:30 hodin

Vystoupili jsme na otevřené tribuně a poté jsme zazpívali na Adventním koncertě v kostele sv. Bartoloměje. Na varhany hráli Alfred Habermann a Lukáš Janírek, na příčnou flétnu Daniela Klodnerová.