Mgr. Lukáš Janírek

Mgr. Lukáš Janírek

Noty jsou zábleskem myšlenky, hudba je ozvěnou duše.

Vzdělání

 • základní školní docházka v rodném městě Znojmě (1984 - 1993)
 • střední odborné učiliště ve Znojmě, obor strojní zámečník, ukončeno výučním listem (1993 - 1996)
 • střední odborná škola ve Znojmě, obor Podnikání v oboru, ukončeno maturitou (1996 - 1998)
 • Církevní konzervatoř v Opavě, obor sbormistrovství ve třídě Kremeny Peschakové, ukončeno maturitou (1999 - 2003)
 • Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, učitelství pro SŠ, aprobace sbormistrovství-hudební výchova ve třídě Jana Spisara a  Lumíra Pivovarského, orchestrální dirigování ve třídě Jurije Galatenka, ukončeno státní zkouškou a přijetím titulu „Mgr.“ (2003 - 2008)
 • Kurz strojvedoucího metra, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ukončeno státní zkouškou (září 2008 - březen 2009)
 • Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, celoživotní vzdělávání v oblasti pedagogických věd, rozšíření odborné kvalifikace o český jazyk (září 2013 - leden 2020, prodloužená délka studia)
 • Instruktorský kurz základního lyžování v Peci pod Sněžkou (prosinec 2019)

Zaměstnání

 • Gymnázium Jaroslava Heyrovského v Praze, učitel hudební výchovy a českého jazyka (2019 - do současnosti)
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, strojvedoucí metra (2008 - do současnosti; částečně)
 • Waldorfské lyceum v Praze, učitel hudební výchovy (2009 - 2011)

Hudební vývoj

 • v roce 1992 byl Janírek ze svého přesvědčení pokřtěn v kostele sv. Michala v Dyjákovicích, což sehrálo roli v jeho hudebním vývoji
 • v roce 1993 se začal učit hrát na varhany pod dohledem dyjákovického varhaníka
 • již od Vánoc 1994 působil jako varhaník v Dyjákovicích, kde také doprovázel operetní sólistku Yvettu Dufkovou
 • od ledna 1996 - Základní umělecká varhanická škola v Brně, hl. obor varhany ve třídě Zdeňka Hatiny
 • od 9. ledna 1996 začátky zpívání v Pěveckém sdružení Vítězslav Novák ve Znojmě pod vedením pana Josefa Nechvátala
 • od téhož roku varhanická služba v kostele Nalezení sv. Kříže ve Znojmě
 • od května 1999 - jedním z varhaníků děkanského kostela sv. Mikuláše ve Znojmě. Několik let vypomáhal při různých bohoslužbách v kostele sv. Hippolyta ve Znojmě - Hradišti, dále pak v evangelickém sboru ve Znojmě
 • dne 13. května 2001 na duchovním koncertě v Rožmitálu pod Třemšínem poprvé dirigoval Pěvecké sdružení Vítězslav Novák na veřejnosti, a sice Händelovo Canticorum jubilo
 • dne 25. ledna 2002 proběhla první zkouška Pěveckého sdružení Vítězslav Novák pod Janírkovým vedením po zemřelém Josefu Nechvátalovi
 • dne 29. března 2010 založil Pěvecký sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy, proběhlo první setkání zájemců
 • od roku 2012 je jedním z varhaníků evangelického sboru v Praze - Libni

Koníčky

 • dirigování, komponování a hra na varhany
 • lyžování, fitness
 • kolejové dopravní prostředky - především pražské metro
 • divadlo, umění
 • Zpívající fontána v Mariánských Lázních

Poslech hudby

 • česká hudba: Eva Olmerová, Ilona Csáková, Petra Janů
 • zahraniční hudba: Robbie Williams, Roxette, Abba, Hotel Costes, Kylie Minogue, Christina Perri
 • dechová hudba a cimbálová muzika: Šohajka, Mistříňanka, Petrovanka, Dubňanka, Veselka, Krajanka, CM Lašár, CM Stanislava Gabriela, CM Slovácko mladší
 • klasická hudba: Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Zdeněk Pololáník, Vítězslav Novák, Francis Poulenc, Gustav Mahler, Felix Mendelssohn Bartholdy, Zdeněk Fibich

Zkomponované skladby, úpravy skladeb a písní

 • Ave Maria, varhany a zpěv, jedna z prvních kompozic, rok 1998
 • Žalm 103, varhany a zpěv, rok 1999
 • Blbců je mnoho, jedna z prvních kompozic, rok 1999
 • K svaté Anežce, varhany a zpěv, harmonizoval Josef Nechvátal, rok 2000
 • Náš Pán je Bůh I., II., varhany a B trubka (I.), smíšený sbor (II.), text vlastní, rok 2002, op. 1a, 1b
 • Spi, Ježíšku náš, ženský dvojhlas, varhany a příčná flétna, rok 2004, op. 2
 • K Duchu svatému, ženský tříhlas a baryton, zkomponováno ke stavbě nového kostela v Šumné u Znojma, rok 2005
 • Ó, Beránku Boží, text vlastní, ženský tříhlas a baryton, rok 2005
 • Kristus ukřižovaný, varhany a B trubka, rok 2006, op. 3
 • Pane, spaste mě, varhany a baryton sólo, text Arnošt Modráček, rok 2006, op. 4
 • Boží muka za dědinú, ženský sbor, text vlastní, rok 2006
 • Missa brevis, smíšený sbor a zvony, mše zkomponovaná pro vlastní Absolventský koncert v Ostravě, rok 2007, op. 5
 • Mariška zabitá, sborová úprava lidové písně od Moravského Krumlova, rok 2008
 • Pozor, přijíždíme!, úvodní zdravice sboru DP, text Michal Stybor, rok 2010, op. 6a
 • Vltavo, Vltavo, sborová úprava písně Karla Hašlera, rok 2010
 • Frankenstein, sborová úprava rockového muzikálu Pavla Kováře, 2012
 • Paráda, sborová úprava písně Karla Zicha, text Michal Bukovič, rok 2012
 • Pozor, přijíždíme!-II., orchestrální verze, rok 2012, op. 6b
 • Tramvajácká, sborová úprava písně Ivana Mládka, rok 2013; s osobním svolením autora
 • Tři čuníci, sborová úprava písně Jaromíra Nohavici, rok 2013
 • Včelka Mája, sborová úprava písně Karla Svobody, rok 2013
 • Jdu cestou necestou (z pohádky Princezna ze mlejna), sborová úprava písně Miloše Krkošky, rok 2013
 • Mrazíkčásti: Vyrostla štíhlá jedlička a Prašná cestička, sborové úpravy písní Nikolaje Budaškina, rok 2013
 • Zvony půlnoční, text vlastní, ženský dvojhlas a varhany, zkomponováno pro chrámový pěvecký sbor z Dyjákovic, rok 2013, op. 7
 • Hezká vzpomínka, sborová úprava písně Karla Hašlera, rok 2014
 • Poděbradská brána, sborová úprava lidové písně z Libice, rok 2014
 • Píseň podzemní, smíšený sbor, text Jakub Charvát, zkomponováno ke 40. výročí zahájení provozu pražského metra, rok 2014, op. 8
 • Přátelům z Dyjákovic, valčík, text vlastní, rok 2014, op. 9
 • Krkonošské písničky: Od Víchové na Sytovou; V Hrabačově u Jizerky, sborové úpravy lidových písní, rok 2014
 • Krkonošské písničky: U Štěpanic na poli, ženský tříhlas, rok 2014
 • Jezdíme metrem, sborová úprava písně z roku 1977 z pořadu Kabaret U dobré pohody, rok 2014, op. 10
 • Když se načančám (z pohádky Co takhle svatba, princi?), sborová úprava písně Jiřího Zmožka, rok 2014
 • Vánoční čas, text vlastní, smíšený sbor, rok 2014, op. 11
 • The Loco-Motion, sborová úprava písně Carole King, text Gerry Goffin, rok 2015
 • Metrem do Motola, smíšený sbor, dvě trubky, trombon a lesní roh, na námět textu Jakuba Charváta, zkomponováno k slavnostnímu otevření pražského metra V. A do stanice Nemocnice Motol, rok 2015, op. 12
 • Autobusy Prahou jedou, text vlastní, smíšený sbor, zkomponováno k 90letému výročí autobusů v Praze, rok 2015, op. 13
 • MHD slaví výročí, smíšený sbor, dvě trubky, trombon a lesní roh, text Jitka Dolejšová, zkomponováno ke 140. výročí MHD v Praze, rok 2015, op. 14
 • Teče voda od javora, ženský tříhlas, úprava lidové písně na nápěv z Bučovic, rok 2016
 • Šlitr/Suchý, směs písní, sborová úprava čtyř písní, rok 2016
 • Mariánské Lázně aneb voda léčivá, text vlastní, smíšený sbor, rok 2016, op. 15
 • Hymnus k svatému Václavu, varhany a soprán sólo, text duchovní, rok 2016, op. 16
 • Pět koled z Krkonoš, dvoje housle, violoncello, triangl (neoblig.) a sólové hlasy, texty lidové, rok 2016, op. 17
 • Czechbus 2016, variace na skladbu "MHD slaví výročí", trubka, trombon a smíšený dvojhlas, text Jitka Dolejšová, rok 2016, op. 18
 • Super Trouper, sborová úprava písně skupiny Abba, text a hudba Benny Andersson a Bjorn Ulvaeus, rok 2017
 • Loudá se půlměsíc, sborová úprava písně Renarda Pieera Haveta, text Rostislav Černý a Jiří Štaidl, rok 2017
 • Z Bítovského hradu až na starý Znojem, sborová úprava písně Františka Koukala, rok 2017
 • Mamko vám, sborová úprava písně dechové hudby Mistříňanka, text a hudba Antonín Pavluš, rok 2017; s osobním svolením autora
 • Nalaďte se v metru!, kánon, text Jiří Hanuš, rok 2017, op. 19
 • Te Deum laudamus, smíšený sbor, text svatý Ambrož, rok 2017, op. 20
 • Adventní črta, varhany pro čtyři ruce, variace na tři adventní písně z kancionálu, rok 2017, op. 21a
 • Adventní črta II., varhany pro dvě ruce, variace na tři adventní písně z kancionálu, rok 2017, op. 21b
 • Pán je naděje má, alt sólo, varhany a housle neobligátně, text vlastní, určeno k pohřebním obřadům, ale i k běžným bohoslužbám, rok 2017, op. 22
 • Hvězda jasná zazářila, soprán sólo, varhany a housle neobligátně, text vlastní - vánoční, rok 2017, op. 23
 • Příběh noci, ženský sbor, sólový hlas, klavír a příčná flétna, text David Šedivý, rok 2017, op. 24
 • Ach, synku, synku, sborová úprava lidové písně z Berounska, rok 2018
 • Noc na Karlštejně, sborová úprava třech písní Karla Svobody, text Jiří Štaidl, rok 2018
 • Svitaj, Bože, svitaj, sborová úprava moravské lidové písně, rok 2018
 • Česká písnička, sborová úprava písně Karla Hašlera, rok 2018
 • Láska na sto let, sborová úprava písně Jiřího Vondráčka, text Hana Sorrosová, rok 2018
 • Žalm 108 - Mé srdce je připraveno, Bože, ženský tříhlas, baryton a altové sólo, příčná flétna neoblig., text biblický, rok 2018, op. 25
 • Po Palackým mostě vedou koleje, sborová úprava písně Jarky Mottla, rok 2020