Adventní koncert

1. Prosinec 2018 18:30
Obec Kondrac, tribuna - 16:30 hodin, kostel sv. Bartoloměje - 18:30 hodin

Vystoupíme v 16:30 hodin na otevřené tribuně a v 18:30 hodin zazpíváme na Adventním koncertě v kostele sv. Bartoloměje.